Nieuws

Speciaal voor tijdens de kerstdienst op eerste kerstdag heeft de dominee een werkblad voor de kinderen gemaakt.

De kerkenraad vraagt uw medewerking om gemeenteleden voor te dragen voor vier vacatures binnen de kerkenraad, die in mei zullen ontstaan.

Op verzoek van verscheidene gemeenteleden, de volledige tekst van de ‘moderne’ versie uit de doopdienst van afgelopen zondag:

Ook dit jaar organiseren we de kerstpakketten actie: "Deel je leven".

Eenmaal per jaar vindt u een gekleurd inlegvel in de Samenbinding om extra aandacht te vragen voor een vrijwillige bijdrage om de kosten van de Samenbinding te kunnen dekken.

Berichtten we u vorige maand nog verheugd dat de coronamaatregelen waren versoepeld, nu moeten we helaas weer verscherping van de maatregelen aankondigen.