Kerkelijke documenten

Informatiegids

Jaarlijks overzicht van alle ambtsdragers, commissies, activiteiten.

Ga naar het document.

Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan is op 17 mei 2023 voorgelegd aan de gemeente en goedgekeurd. Hier leest u het document.

Bekijk document

Plaatselijke regeling

In dit document worden de algemene regels van de PKN toegespitst op onze situatie.

Bekijk document

Kerkelijke formulieren
Met ‘kerkelijke formulieren’ bedoelen we de richtlijnen die we in de kerk als soort van handleiding gebruiken voor vieringen en activiteiten. Als het de opbouw van een kerkdienst betreft, dan spreken we van de ‘orde van dienst’. In een ‘formulier’ wordt een bijzondere kerkelijke gebeurtenis nader toegelicht en uitgelegd. Je kunt hierbij denken aan de doop, avondmaal, huwelijk. Een formulier krijgt een plek in de orde van dienst.

Orden van dienst

Gebruikelijke gang van zaken in de zondagse diensten: Reformatorische en Oecumenische lijn.

Bekijk document

Doopformulier

Dooponderwijs, vragen aan de gemeente en doopbeloftes van de ouders.

Bekijk document

Heilig Avondmaal

In Tollebeek vieren we het avondmaal op twee wijzen. Hier vindt u de teksten die gebruikt worden.

Bekijk document

Huwelijksformulier

Uitleg over het huwelijk (‘Het huwelijk is een geschenk’) en trouwbeloftes.

Bekijk document

Bevestiging ambtsdragers

Omschrijving van de taak waartoe diakenen en ouderlingen geroepen worden en bevestigingsvragen.

Bekijk document

Belijdenis van het geloof

Enkele woorden ter inleiding op het doen van belijdenis en belijdenisvragen.

Bekijk document

Kerkelijke formulieren diaconie
Hier onder vindt u een aantal formulieren die de diaconie gebruikt.

Richtlijn functioneren Diaconie

Overzicht van taken van de diaconie.

Ga naar het document.

Draaiboek bijzondere diensten

Draaiboek met informatie over doop- en rouwdiensten

Bekijk document

Draaiboek Eeuwigheidszondag

In dit document uitleg over de taken van de diaconie tijdens Eeuwigheidszondag.

Bekijk document

Draaiboek Heilig Avondmaal

In dit document uitleg over de taken van de diaconie tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

Bekijk document