Geloof

“We belijden Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld”

“Het is onze opdracht ieder mens te aanvaarden”

“De gemeente is een plek om je tot in het diepst van je wezen geliefd en gewenst te voelen”

Waar staan wij voor als Protestantse Gemeente Tollebeek?
In onze gemeente:

…vieren we dat Jezus leeft!

We belijden telkens weer Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en weten ons geroepen deze blijde boodschap aan alle mensen uit te dragen, in woord én daad.’ Zo verwoordt de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland haar roeping. Wij sluiten ons hierbij aan. De Bijbel is daarbij onze grote inspiratiebron, waaruit we lezen, leren én proberen te leven.

…leven we als mensen van Gods Koninkrijk!

Het is onze opdracht – en uitdaging! – om de Bijbelse boodschap concreet te maken in ons dagelijks leven. God vraagt ons mensen te troosten, gebroken verhoudingen te herstellen, het zwakke te

beschermen, gerechtigheid te bevorderen, ieder mens te aanvaarden, de goede boodschap te aanvaarden. Iedereen kan, met zijn/haar eigen gaven en talenten, een bijdrage leveren aan het Koninkrijk van God.

…aanvaarden we elkaar met liefde!

Iedereen doet ertoe in de gemeente van Christus. Iedereen is belangrijk. Daarom zien we het als kern van onze gemeente dat wij elkaar aanvaarden, wie we ook zijn, waarin we ook verschillen – in leeftijd, afkomst, opleiding, karakter of geloofsbeleving.

…delen we dat wat we ontvangen van God met iedereen!

De gemeente is een ‘huis van genade’: een veilige plek om te schuilen, om op adem te komen en je tot in het diepst van je wezen geliefd en gewenst te voelen. Al dit moois houden wij niet voor onszelf, maar delen we uit aan iedereen. God heeft ons niet voor niets een plek gegeven midden in de wereld. Hij leert ons een open oog en een open oor te hebben voor wat er in die wereld leeft. Dat is en blijft namelijk Gods wereld: een wereld waar Hij van houdt.

Lees meer over onze visie en missie in ons beleidsplan.