Schenking doen

Voorbedeboek
“We zetten ons graag in voor lokale initiatieven óf projecten waar onze gemeenteleden bij betrokken zijn”

- Uw diaconie

De diaconie-collecte
is bestemd voor:

 • de wekelijkse bloemengroet
 • kerstpresentjes voor 70+ers
 • bloemetje bij ziekte
 • diaconiemiddagen
 • kraamcadeautjes
 • doopkaarsen
 • hulp bij evt. financiële nood
 • Avondmaalsbrood en –wijn
 • paaskaarsen

De collecte voor de kerk
is bestemd voor:

 • verwarming gebouwen
 • materialen catechisatie
 • materialen kinderkerk
 • koffiedrinken na de dienst
 • schoonmaakkosten
 • onderhoud gebouwen
 • vergoeding (gast)predikanten en organisten
 • orgel
 • beamer en geluidsinstallatie

Op allerlei manieren zamelen we in de kerk geld in. Dat doen we niet allereerst voor onszelf, maar voor anderen. Om anderen te helpen, te bemoedigen, een kerstattentie of een fijne middag te geven. Daarnaast zijn er gelden nodig om de kerk draaiende te houden. Het gaat ons ook daarbij niet om de instandhouding van het ‘instituut’ kerk. We willen ruimte creëren voor de ontmoeting met elkaar, met onze naaste én met God.

Collectes tijdens de diensten
Gods eerste opdracht is Hem en onze naaste lief te hebben. Daarom zamelen we elke dienst geld in voor een goed doel (‘onze naaste’). Dit is de collecte ‘voor de diaconie.’ De tweede collecte is voor de onkosten die we als kerk maken.

De diaconie

De diaconie (6 personen) stelt jaarlijks een collecterooster vast voor goede doelen. Je kunt altijd collectedoelen aandragen. De diaconie staat open voor suggesties.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN diaconie: NL15 RABO 039 665 2379

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (5 personen + 3 adviseurs) zet zich ervoor in de kosten van de kerk zo laag mogelijk te houden en inkomsten verantwoordelijk te besteden. Een groot deel van de gelden gaat naar het onderhoud van het gebouw en de vergoeding van (gast)predikanten.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN kerkrentmeesters: NL67 RABO 0386 5954 53

Digitale collectes met de GIVT-app

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Voor digitale collectes hebben wij gekozen voor de GIVT-app. Klik hier om de Givt-app te installeren. U kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. U kunt onze kerk vinden in de lijst met goede doelen met de naam "Prot. Gemeente Tollebeek"

Actie Kerkbalans
Om de kerk draaiende te houden, zijn er meer inkomsten nodig dan de collectes tijdens de kerkdiensten. Daarom verzorgen de Kerkrentmeesters elk jaar de actie kerkbalans waarbij zij alle gemeenteleden vragen om een gift.

Belastingvoordelen
De Protestantse Gemeente Tollebeek is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften die u geeft aftrekbaar zijn.

Collectes en jaarlijkse giften (‘eenmalige giften’) zijn aftrekbaar als zij minimaal 60 euro bedragen én hoger zijn dan 1% van het gezamenlijke drempelinkomen

Periodieke schenking van tenminste 5 jaar is volledig belasting aftrekbaar, wanneer u dit in een schriftelijk verklaring vastlegt. Neem contact op voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.