Gemeente

Ontstaan in 2005
De Protestantse Gemeente Tollebeek is formeel in 2005 ontstaan uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Ledental
Per 1 januari 2021 zijn 648 mensen lid van onze gemeente: van wie 275 doopleden en 326 belijdende leden. 47 leden zijn ‘overig lid’.

Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw is redelijk constant.
25% is jonger dan 17 jaar;
37% is tussen de 18 t/m 49 jaar;
38% is 50 jaar of ouder.

De Protestantse Gemeente Tollebeek is een levendige en actieve gemeente waarin mensen met verschillende geloofsbelevingen elkaar kunnen vinden.

Wij aanvaarden elkaar als broeders en zusters en proberen een gastvrije gemeente te zijn waarin ieder mens – ongeacht zijn of haar geloofsbeleving – tot zijn recht komt. Dit uit zich onder meer in:

  • De vormgeving van onze vieringen. We wisselen tussen een oecumenische en reformatorische liturgie en zingen regelmatig evangelische liederen. Kerkdiensten zijn toegankelijk en gevarieerd, zodat veel mensen deze mee kunnen vieren.
  • Onze houding in het pastoraat. We spreken open met elkaar, en aanvaarden elkaar ongeacht geloofs- en/of levenskeuzes.
  • Onze gemeenteactiviteiten. Activiteiten zijn breed van opzet en ook open voor niet-kerkleden. We willen kerk zijn in het dorp.

We zijn een actieve gemeente voor zowel jong als oud. Voor kinderen en jongeren wordt kinder- en jeugdkerk, catechese en jeugddiensten georganiseerd. Volwassenen kunnen meedoen in de eredienst, in een wijkteam, als leidinggevende of als ambtsdrager.

Enkele identiteitsbepalende keuzes van onze gemeente zijn dat wij tot dusver het Heilig Avondmaal vieren met belijdende leden. Andere levensverbintenissen dan het traditionele huwelijk kunnen in onze gemeente een zegen ontvangen.

Wij vormen één van de dorpskerken in de Noordoostpolder. Op allerlei vlakken werken we samen met deze (in totaal negen) dorpskerken en de PKN-kerken in Emmeloord, onder het motto ‘Kerk-zijn doe je samen.’ Op de website van de dorpskerken kun je terecht voor meer info, zie: www.dorpskerken-nop.nl.