ANBI info

De Protestantse Gemeente Tollebeek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie

RSIN (fiscale nummers)
008801782 = Protestantse Gemeente Tollebeek.
824141635 = Diaconie Protestantse Gemeente Tollebeek.

Contactadres
Protestantse Gemeente Tollebeek
Fazantendrift 10-12
8309 AM TOLLEBEEK
Tel. 0527-651641
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Tollebeek is verwoord in het Beleidsplan 2016-2020.

Beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan 2023-2027 van de Protestantse Gemeente Tollebeek. Het is ook gepubliceerd op de webpagina kerkelijke documenten.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen)
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente Tollebeek is op deze website opgenomen onder Kerkenraad.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.
Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Activiteiten
De vele activiteiten die in de wijken plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de Samenbinding en op de website van de gemeente.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Tollebeek zijn openbaar en liggen ter inzage bij de penningmeester van de kerkrentmeesters en bij de penningmeester van de diaconie.