Kerkenraad

Moderamen (5 pers.)
Wie? Voorzitter, Scriba, Predikant, voorz. kerkrentmeester, voorz. diaconie.
Taak? Dagelijkse leiding van de gemeente
Overleg? Vergadert maandelijks; belt/mailt wekelijks

Grote kerkenraad (22 pers.)
Wie? Alle ambtsdragers, inclusief predikant
Taak? Verantwoordelijk voor bestuur van de gemeente, besluitvorming, beleid.
Overleg? Vergadert 5x per jaar; gaat 1x per jaar op ‘kerkenraadsweekend’ voor bezinning en teambuilding

Meedoen?
Wil je meepraten over de gang van zaken in de gemeente? Laat het een ambtsdrager weten of spreek de scriba aan. Meedraaien in het team van de kerkenraad is een bijzonder mooie ervaring. Wij nodigen iedereen hier van harte toe uit.

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Deze staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door vele werkgroepen en commissies.

Voor een volledig overzicht van iedereen die iets doet in de kerk kun je het beste de Informatiegids downloaden.

Functies binnen de kerkenraad

Er zijn verschillende functies binnen de kerkenraad: voorzitter, scriba, predikant, diakenen (6), ouderlingen (8), ouderling-kerkrentmeesters (3), jeugdouderlingen (2). Zo zijn de taken goed verdeeld!

Wijkteams

Voor een goed contact tussen de kerkenraad én de gemeente is de gemeente opgedeeld in wijken. Ieder gemeentelid is ingedeeld in een wijk. Elke wijk wordt aangestuurd door een wijkteam van ambtsdragers en contactpersonen. Het wijkteam bezoekt gemeenteleden bijvoorbeeld bij geboortes en jubilea, maar ook in geval van ziekte.

Stel je prijs op een bezoekje of gesprekje met iemand van de kerk? Bel dan gerust met je wijkouderling!

Samenstelling Kerkenraad:

 • Predikant:
 • vacant
 • Kerkelijk werker: (geen lid kerkenraad)
 • Heidi Kramer-de Jong
 • Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord
 • Telefoon: 06-30016897
 • E-mail: heidikdj@gmail.com
 • Heidi Kramer verzorgt samen met de predikant het pastoraat in de ouderenwijk.
 • Meer over Heidi Kramer
 • Voorzitter:
 • Janna Willems
 • St. Hubertusplaats 15
 • 8309 AA Tollebeek
 • telefoon: 06-5113 8062
 • jannawillems@outlook.com

Wijkouderlingen:

Jacomien Buteijn (Wijk 1)

Adres: Bandelier 20, 8309DB TOLLEBEEK
Mobiel: 06-1111 0039
Telefoon: 0527-651602
E-mail: xxxx@xxxxxx.nl

Wijk 1: Espelerringweg, Zuidermiddenweg, Steenbankpad, Kampplaats, Koningsschut, Kooiker, Struweel, Valkenier, Ganzenroer, Bandelier, Laat, Wespendief, Bosuil, Visarend


Gert Nijboer (wijk 2)

Adres: Ganzenroer 5b
Telefoon: 0527 650 622
Mobiel: 06-2300 0068
E-mail: nijboer5b@gmail.com

Wijk 2: Artemis, Tollebekerweg, Het Revier, Hertshoren, De Weitas, De Brakken, De Roedel, Dianalaan, Vossenburcht, Nimrodstraat, St. Hubertusplaats, Zuidwesterringweg, De Jachthoorn, Smelleken, de Horst


Griedit Wakker (wijk 3)

Adres: Karel Doormanweg 60e, 8309 PD Tollebeek
Mobiel: 06-43012736
E-mail: grieditwakker@gmail.com

Wijk 3: Patrijzenstraat, Wissel, Fazantendrift, Sperwer, Havik, Karel Doormanweg, Han Stijkelweg. Joh. Postweg, Zuidermeerweg, In ’t Vizier, Emmeloord, Espel, Bant, Creil, Nagele, Lemmer, Rutten.


Jan van den Berg (wijk 4)

Struweel 9, 8309 CX Tollebeek
telefoon: 06 38 43 90 92,
jvdb2010@live.nl

wijk 4: Jachtlaan, Hazepad, Lange Jacht, Sprang, Wildzang, Torenvalk, Staartweg, Vormtweg, Westermeerweg, Urkerweg, Urkerdwarspad


Marijke van Slooten (wijk 5)

Adres: Gammels 50, 8321 SC Urk
Mobiel: 06-1866 2133
E-mail: marijke.vanslooten@gmail.com

wijk 5: Urk, Zwolle, Huizen, Blaricum, Lelystad en de studenten die buiten Tollebeek wonen.


Ouderenwijk - Ada Buijs

Adres: Pyramideweg 21, 8321 CH Urk
Telefoon: 0527-683 213
Mobiel: 06-4299 6572
E-mail: adabuys@hotmail.com

Ouderwijk: Alle adressen waarvan één van de bewoners (indien gemeentelid) 75 jaar of ouder is.


Jeugdouderlingen:

Gonda Hamersma

Adres: Koningsschut 11, 8309 CC Tollebeek
Mobiel: 06-4224 4537
E-mail: jeugdouderling.tollebeek@gmail.com / gondahamersma@gmail.com


Jaap Post

Adres: Bosuil 9, 8309CL TOLLEBEEK
Mobiel: 06-3933 9715
E-mail: jeugdouderling.tollebeek@gmail.com / jaappost1981@gmail.com


Ouderling-Kerkrentmeesters:

Marnix Gijlers (voorzitter)

Adres: Espelerweg 37-1, 8311 PN Espel
telefoon: 06-53268302
E-mail: mgijlers@live.nl


Herman Leijten

Zuidermiddenweg 21 - 1,
8309 RG Tollebeek
telefoon: 06-22 42 92 54,
adriehermanleijten@gmail.com


Johan Hoekstra

Adres: Westermeerweg 7, 8309PX Tollebeek
Telefoon: 0527-681485
Mobiel: 06-22449837
E-mail: hoekstratollebeek@gmail.com


Diakenen:

Jurjen van der Velde (voorzitter)

Adres: Urkerdwarspad 4, 8309 PS Tollebeek
Telefoon: 0527-651488
Mobiel: 06-10711625
E-mail: mtsjenrvandervelde@gmail.com


Wijk 4


Co Wakker-Hakvoort

Adres: Oslolaan 20, 8321 HE Urk
Telefoon: 0527-681 490
Mobiel: 06-2091 8394
E-mail: co.wakker@hetnet.nl


Wijk 5


Sebo Post

Adres: Bosuil 7, 8309 CL Tollebeek
Mobiel: 06-4186 8942
sebopost@gmail.com


Wijk 2


Wim de Visser

Adres: Koningsschut 3, 8309 CC Tollebeek
telefoon: 0527 68 37 28
Mobiel: 06-2219 9418
E-mail: w.de.visser@xs4all.nl


Ouderenwijk


Johan van den Belt

Adres: Fazantendrift 7, 8309 AM TOLLEBEEK
Telefoon: 0527-651589
Mobiel: 06-22358464
j.vdbelt@telfort.nl


Wijk 1


Richard van der Steege

Adres: Bjirkestrjitte 11, 8531 ZC LEMMER
Mobiel: 06-12315968
rvdsteege@hotmail.com


Wijk 3