Kerkenraad

Moderamen (5 pers.)
Wie? Voorzitter, Scriba, Predikant, voorz. kerkrentmeester, voorz. diaconie.
Taak? Dagelijkse leiding van de gemeente
Overleg? Vergadert maandelijks; belt/mailt wekelijks

Grote kerkenraad (22 pers.)
Wie? Alle ambtsdragers, inclusief predikant
Taak? Verantwoordelijk voor bestuur van de gemeente, besluitvorming, beleid.
Overleg? Vergadert 5x per jaar; gaat 1x per jaar op ‘kerkenraadsweekend’ voor bezinning en teambuilding

Meedoen?
Wil je meepraten over de gang van zaken in de gemeente? Laat het een ambtsdrager weten of spreek de scriba aan. Meedraaien in het team van de kerkenraad is een bijzonder mooie ervaring. Wij nodigen iedereen hier van harte toe uit.

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Deze staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door vele werkgroepen en commissies.

Voor een volledig overzicht van iedereen die iets doet in de kerk kun je het beste de Informatiegids downloaden.

Functies binnen de kerkenraad

Er zijn verschillende functies binnen de kerkenraad: voorzitter, scriba, predikant, diakenen (6), ouderlingen (8), ouderling-kerkrentmeesters (3), jeugdouderlingen (2). Zo zijn de taken goed verdeeld!

Wijkteams

Voor een goed contact tussen de kerkenraad én de gemeente is de gemeente opgedeeld in wijken. Ieder gemeentelid is ingedeeld in een wijk. Elke wijk wordt aangestuurd door een wijkteam van ambtsdragers en contactpersonen. Het wijkteam bezoekt gemeenteleden bijvoorbeeld bij geboortes en jubilea, maar ook in geval van ziekte.

Stel je prijs op een bezoekje of gesprekje met iemand van de kerk? Bel dan gerust met je wijkouderling!

Samenstelling Kerkenraad:

 • Predikant:
 • Ds. Ilonka Terlouw
 • Krijnenlaan 19
 • 1261 ZB, Blaricum
 • 06-40280775
 • domineeterlouw@hotmail.com
 • Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag
 • Website: www.ilonkaterlouw.com
 • Kerkelijk werker: (geen lid kerkenraad)
 • Heidi Kramer-de Jong
 • Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord
 • Telefoon: 06-30016897
 • E-mail: heidikdj@gmail.com
 • Heidi Kramer verzorgt samen met de predikant het pastoraat in de ouderenwijk.
 • Meer over Heidi Kramer
 • Voorzitter:
 • Bert Apperlo
 • Wespendief 6
 • 8309 CE, Tollebeek
 • telefoon: 0527-651519
 • aapperlo@hetnet.nl

Wijkouderlingen:

Christa de Blois (wijk 1)

Adres: Struweel 19, 8309 CX Tollebeek
Mobiel: 06-80047817
Telefoon: 0527-864690
E-mail: christa@deblois.nl

Wijk 1: Espelerringweg, Zuidermiddenweg, Steenbankpad, Kampplaats, Koningsschut, Kooiker, Struweel, Valkenier, Ganzenroer, Bandelier, Laat, Wespendief, Bosuil, Visarend


Marian Bos (wijk 2)

Adres: Rotholm 26, 8321 DL Urk
Mobiel: 06-51 90 14 39
E-mail: marianvancappellen@gmail.com

Wijk 2: Artemis, Tollebekerweg, Het Revier, Hertshoren, De Weitas, De Brakken, De Roedel, Dianalaan, Vossenburcht, Nimrodstraat, St. Hubertusplaats, Zuidwesterringweg, De Jachthoorn, Smelleken, de Horst


Janny van der Pol (wijk 3)

Adres: De Weitas 3, 8309AW Tollebeek
Mobiel: 06-57344600
Telefoon: 0527-682082
E-mail: br.v.d.pol@hetnet.nl

Wijk 3: Patrijzenstraat, Wissel, Fazantendrift, Sperwer, Havik, Karel Doormanweg, Han Stijkelweg. Joh. Postweg, Zuidermeerweg, In ’t Vizier, Emmeloord, Espel, Bant, Creil, Nagele, Lemmer, Rutten.


Jan van den Berg (wijk 4)

Struweel 9, 8309 CX Tollebeek
telefoon: 06 38 43 90 92,
jvdb2010@live.nl

wijk 4: Jachtlaan, Hazepad, Lange Jacht, Sprang, Wildzang, Torenvalk, Staartweg, Vormtweg, Westermeerweg, Urkerweg, Urkerdwarspad


Hans Crebas (wijk 5)

Adres: Industrierondweg 13, 8321EB Urk
Mobiel: 06-19195068
E-mail: hanscrebas@live.nl

wijk 5: Urk, Zwolle, Huizen, Blaricum, Lelystad en de studenten die buiten Tollebeek wonen.


Ouderenwijk - Vacant

Tijdens de vacante periode kunt u contact opnemen met de scriba.

Ouderwijk: Alle adressen waarvan één van de bewoners (indien gemeentelid) 75 jaar of ouder is.


Jeugdouderlingen:

Mario Ottink

Adres: Karel Doormanweg 29, 8309PD Tollebeek
Telefoon: 0527-681425
Mobiel: 06-51901439
E-mail: jeugdouderling.tollebeek@gmail.com / m-m.ottink@solcon.nl


Martine Roskam

Adres: Struweel 21, 8309CX Tollebeek
Telefoon: 0527-650578
Mobiel: 06-30222560
E-mail: jeugdouderling.tollebeek@gmail.com / mtroskamromkes@gmail.com


Ouderling-Kerkrentmeesters:

Marnix Gijlers (voorzitter)

Adres: Espelerweg 37-1, 8311 PN Espel
telefoon: 06-53268302
E-mail: mgijlers@live.nl


Herman Leijten

Zuidermiddenweg 21 - 1,
8309 RG Tollebeek
telefoon: 06-22 42 92 54,
adriehermanleijten@gmail.com


Johan Hoekstra

Adres: Westermeerweg 7, 8309PX Tollebeek
Telefoon: 0527-681485
Mobiel: 06-22449837
E-mail: hoekstratollebeek@gmail.com


Diakenen:

Jurjen van der Velde (voorzitter)

Adres: Urkerdwarspad 4, 8309 PS Tollebeek
Telefoon: 0527-651488
Mobiel: 06-10711625
E-mail: mtsjenrvandervelde@gmail.com

Wijk 4


Johannes Baarssen

Adres: Karel Doormanweg 60c, 8309 PD Tollebeek,br
Telefoon: 0527-685318
Mobiel: 06-13426016
E-mail: j.baarssen75@gmail.com

Wijk 1


Tiemen Pasterkamp

Adres: Wijk 5-20, 8321 GK Urk
Telefoon: 0527-687927
Mobiel: 06-13559140
tiemenpasterkamp@hotmail.com


Wijk 2


Jannes en Lammy de Vries

Adres: Sprang 7, 8309 BC Tollebeek
telefoon: 0527-651374
Mobiel: 06-51019169
E-mail: jannesdevries1@gmail.com / lammydevries@gmail.com


Johan van den Belt

Adres: Fazantendrift 7, 8309 AM TOLLEBEEK
Telefoon: 0527-651589
Mobiel: 06-22358464


Richard van der Steege

Adres: Bjirkestrjitte 11, 8531 ZC LEMMER
Mobiel: 06-12315968
rvdsteege@hotmail.com