Kerkelijk werker

“Ik vind het heel bijzonder om een schakeltje te mogen zijn in Gods plan met en voor mensen. ”

Heidi Kramer- de Jong

Toen ds. Theo van Staalduine in 2013 vertrok als predikant uit Tollebeek heeft hij bij de kerkenraad de naam genoemd van een studiegenoot van hem.

Zo is Heidi Kramer uit Emmeloord, getrouwd, moeder van 3 kinderen en oma van 2 kleinkinderen, sinds 2014 betrokken geraakt bij de Protestantse Gemeente Tollebeek als kerkelijk werker voor het (ouderen)pastoraat. Zij heeft al vele fijne bezoeken mogen afleggen.

Na de komst van ds. Ilonka Terlouw, stopten haar werkzaamheden in Tollebeek.

Maar in 2016 werd zij opnieuw benaderd om tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Terlouw het pastoraat weer op te pakken.

Nog steeds is Heidi Kramer voor enkele uren per maand in Tollebeek beschikbaar als ondersteuning en, indien nodig, als vervanging van ds. Ilonka Terlouw – met veel plezier en vreugde.

Zo is er gezamenlijk een verdeling gemaakt van m.n. de adressen in de ouderenwijk om op die manier te proberen onze oudere gemeenteleden met enige regelmaat te bezoeken.

Zij vindt het eigenlijk heel bijzonder om ‘namens de kerk’ bij mensen thuis te mogen komen, of op de plek waar iemand (tijdelijk) verblijft, en dat ze dan een stukje met hen mag ‘oplopen’. Luisterend, meelevend, woorden zoekend… Dankend en biddend naast mensen te mogen staan. Van Zijn liefde delend aan hen die op je pad komen.

Heel bijzonder vindt Heidi Kramer het ook om een aantal keren per jaar voor te gaan in Tollebeek. Zo is er ook op deze manier betrokkenheid bij de gemeente.

Zij hoopt dan ook dat haar band met Tollebeek nog voort zal duren, ook al is ze in andere gemeentes ook werkzaam als kerkelijk werker.