Predikant

“Mijn preken schrijf ik vanuit een passie voor mensen en hun geloof. De praktische vragen van het leven van alledag én hun levensvragen boeien me. Ik voel me gedreven om het evangelie stem te geven op een wijze die hen (én mij) en hun werkelijke leven raakt.”

Ds. Ilonka

Op 17 mei 2015 is Ilonka Terlouw bevestigd als de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente Tollebeek. In een feestelijke dienst werd zij ingezegend door ds. Johan Duijster. Een week later, op Eerste Pinksterdag, hield zij haar intrededienst voor de gemeente. Een verslag in foto’s vindt u hier; van de bevestigingsdienst is ook een videoopname beschikbaar

Aan deze diensten is een traject van beroepingswerk voorafgegaan. In oktober 2013 nam ds. Theo van Staalduine afscheid. Een enthousiaste beroepingscommissie ging aan de slag. Na vele gesprekken, bezoeken, ‘luisterbeurten,’ onderzoek én enkele teleurstellingen, kon de commissie – begeleid door ds. Gerlof van Rheenen te Nagele - in december 2014 een voorstel doen aan de kerkenraad. Het voorstel betrof de toen 34-jarige Ilonka Terlouw uit Huizen, getrouwd en moeder van een zoon. Zij had al enkele jaren een preekconsent, maar had tot dan toe geen eigen gemeente gehad. Wel ging (en gaat) zij zeer regelmatig voor in diverse kerken.

De kerkenraad nam het voorstel van de beroepingscommissie unaniem over. Vervolgens werd er een gemeenteraadpleging gehouden – op donderdag 22 januari 2015 – waarin alle aanwezigen kennis konden maken met Ilonka. Een week daarvoor was zij in Groningen gepromoveerd tot doctor in de praktische theologie over het onderwerp: ‘Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?’ Alle aanwezigen op de gemeenteavond gingen akkoord met het beroepen van dr. Ilonka Terlouw, een besluit dat met applaus werd begroet.

Enkele weken nadat de kerkenraad het formele beroep had uitgebracht, kregen wij het verlossende antwoord: “Het is mij een genoegen jullie te vertellen dat ik het uitgebrachte beroep van harte aanneem. Ik zie ernaar uit om bij jullie in de gemeente aan het werk te gaan (...) Ik zie uit naar een goede, vruchtbare en mooie tijd in de gemeente Tollebeek.” Een brief die gevolgd werd door een prachtige bevestigings- en intrededienst!

- Fotoverslag: Bevestiging Ds. Terlouw
- Video bevestigingsdienst
Website: www.ilonkaterlouw.com