Nieuws


Zaterdag 18 januari van 09.00-12.00 uur.

16 januari om 20.00 uur is er voor alle jeugdwerkers een verdiepingsavond met als thema: 'De kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren'.

U kunt weer gemeenteleden voordragen als nieuwe ambtsdragers in de kerkenraad.

De nieuwe ingang is grotendeels klaar! De bestrating is hersteld en afgelopen zondag (1 december) kon u de kerk via de nieuwe ingang betreden.

Achter in de jaarlijkse informatiegids staat de namen- en adressenlijst van onze gemeente.

De verbouwing van ons kerkgebouw is in volle gang.