Nieuws

Gezocht: nieuwe leden voor het college van kerkrentmeesters

Zondag 18 september houden we de jaarlijkse Startzondag.

Zeven jaar na haar intrede in de Protestantse Gemeente van Tollebeek zal ds. 1 lonka Terlouw ons op 4 september verlaten.

De nieuwe "Zomersamenbinding" staat op de website.

Voor de klusochtend en voor het schilderen van de kerkzaal zoeken we hulp.

Voor de kinderen uit de bovenbouw (de groepen 5 t/m 8) organiseert de kinderkerk dit jaar weer een nachtje slapen in de kerk.