Nieuws

Komende zondag, 16 juni is er weer een jeugddienst met als thema: Vaderdag.

In deze dienst zal ds. Nentjes voorgaan. Muzikale medewerking is er door onze eigen Jeugdband. We kunnen deze morgen lekker uitslapen want de dienst begint een uurtje later namelijk om 10.30 uur! Iedereen is van harte welkom.

Collectes:
1e collecte: WEC Nederland
2e collecte: Kerk

Het doel van de eerste collecte is gekozen door de jeugddienstcommissie en gaat naar WEC Nederland. Deze afkortingen staan voor Wereld Evangelisatie voor Christus. Een internationale zendingsorganisatie die juist op plekken waar het nog niet gebeurt het Evangelie wil verkondigen. Ook hebben zij speciaal aandacht voor gezinnen van zendingswerkers die weer terugkeren naar Nederland. Hun kantoor is in Emmeloord. Mevr. Kezia Schoneveld, die hier regelmatig voorgaat, is hier aan verbonden.

In de kerk wordt gecollecteerd. Thuis kunt u geven via de GIVT-app of de bank.

Diaconie: NL15RABO0396652379
Kerk: NL67RABO0386595453

Kinderkerk voor groep 1 t/m 6

Meekijken
Thuis kunt u de dienst live meekijken of later terugkijken via Kerkomroep:

Klik hier voor onze Kerkomroep pagina.