Nieuws

Ook dit jaar organiseren we de kerstpakketten actie: "Deel je leven".

Eenmaal per jaar vindt u een gekleurd inlegvel in de Samenbinding om extra aandacht te vragen voor een vrijwillige bijdrage om de kosten van de Samenbinding te kunnen dekken.

Berichtten we u vorige maand nog verheugd dat de coronamaatregelen waren versoepeld, nu moeten we helaas weer verscherping van de maatregelen aankondigen.

De nieuwe Samenbinding staat weer online. De papieren versie ligt vanaf zondag voor u klaar in de kerk en zal door de gemeente worden verspreid.

Woensdagavond 3 november (dankdag) om 19.30 uur

De nieuwe Samenbinding staat weer online. De papieren versie ligt vanaf zondag voor u klaar in de kerk en zal door de gemeente worden verspreid.