Nieuws

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is de slogan voor de actie kerkbalans 2022.

De ‘kerk van morgen’ kent vele uitdagingen in een tijd waarin het coronavirus nog steeds zijn impact heeft. Deze tijd doet ons meer dan ooit beseffen wat echt van waarde is. Omzien naar elkaar, een bemoedigend woord, een schouderklopje, een goed gesprek, elkaar in de ogen kijken. Daarin zien we iets terug van wie God voor mensen wil zijn. Liefde en Samenbinding!

De ‘kerk van morgen’ staat voor financiële uitdagingen; de kosten nemen toe en onze inkomsten blijven achter. U heeft hierover in de Samenbinding van december kunnen lezen. Bijna 80% van onze inkomsten komt uit de actie kerkbalans; noem het de jaarlijkse contributie. De contributie moet dus omhoog! We hopen dat we op uw steun kunnen (blijven) rekenen. Onze kerk wil blijvend een plek zijn waar ontmoeting met God, liefde voor elkaar en Samenbinding centraal staan.

Hoe maken we dat concreet?
Denk hierbij aan: Doopdiensten, koffie, (ouderen)pastoraat/bezoek, 200 bossen bloemen, kinderkerk, online beeld en geluid, ranja en koekjes, pastorale ontmoetingen, Youth Alpha, club voor jongeren, gespreksgroepen, kerstvieringen, ouderenmiddagen, (orgel)muziek, trouwen, rouwen en gedenken, de Samenbinding en gemeentemails, perkplanten, oliebollen en inspirerende erediensten op de zondagochtend. En dat alles in een goed onderhouden en warm gebouw, waar plek is voor iedereen! Draagt u ook bij?

Wat kan ik bijdragen?
Geef wat u kunt missen en wat de ‘kerk van morgen’ u waard is. Voor een beter sluitende begroting moeten we samen minimaal € 10.000 éxtra bijdragen. Dat betekent dat we op iedereen een beroep doen om de kerkelijke bijdrage met circa € 5 per maand te verhogen. Op jaarbasis komt dit neer op een verhoging van € 60 tot € 100 van uw bijdrage. Meer is welkom! Mogen we op u rekenen?

Voor een richtbedrag kunt u ook in onderstaande tabel kijken die binnen veel Protestantse gemeentes in Nederland wordt gehanteerd.

Adviesbedrag:

Een richtlijn voor de bijdrage per adres/gezin, afgeleid van landelijke cijfers:
Studenten / minimum loon € 50 – 100 per jaar
Modaal (€ 2000 netto / maand) € 200 – 400 per jaar
2x Modaal € 400 – 800 per jaar
3x Modaal € 800 – 2000 per jaar
De bedragen kunnen worden bijgesteld afhankelijk van uw persoonlijke situatie en vermogen.

Hoe wordt de actie dit jaar georganiseerd?
Actie kerkbalans 2022 gaat van start op 15 januari. De envelop wordt bij u thuisbezorgd. U kunt uw toezeggingsformulier vóór 25 januari 2022:

- fotograferen/scannen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
- of bezorgen bij: Eduard Hooijer, Havik 10, TOLLEBEEK;
- of bezorgen bij: Hendrik Westra, Vooronder 29, URK
Als we voor 25 januari niets van u vernomen hebben, wordt de envelop persoonlijk bij u opgehaald.

Periodieke gift en Kerkbalans, hoe zit dat?
Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. De modelovereenkomst voor de periodieke gift is terug te vinden op de website van de Belastingdienst. De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u inleveren bij één van de kerkrentmeesters. Zij vullen die dan aan met hun eigen gegevens en geven één exemplaar ondertekend retour. Informatie over de periodieke gift is ook terug te vinden op https://www.pkn-tollebeek.nl/meedoen/doe-een-schenking.

Een periodieke gift wordt vastgelegd voor vijf jaar. Als u al een overeenkomst voor een periodieke gift hebt lopen, is het belangrijk om na te kijken of deze periode van 5 jaar verlopen is. U kunt dan eventueel een nieuwe overeenkomst tekenen. Voor meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We danken u oprecht voor uw steun en bijdrage en wensen u en eenieder die u lief is een goed en gezond 2022 toe.