Nieuws

Woensdagavond 3 november (dankdag) om 19.30 uur

De kerkenraad nodigt een ieder van harte uit voor de samenkomst op dankdag. We komen samen voor zang, gesprek en onderlinge ontmoeting. Door samen dankliederen te zingen en stil te staan bij de plek van dankbaarheid in ons eigen leven, oefenen we ons in het dankbaar zijn. Ds. Ilonka Terlouw leidt de samenkomst.

Na afloop van de samenkomst in de kerkzaal, staat de koffie voor u klaar. In het kader van dankdag, nodigen we een ieder uit om iets (al dan niet zelfgemaakt) mee te nemen om te delen bij de koffie.

Op dankdag is de eerste collecte bestemd voor de Voedselbank Emmeloord-Urk. De tweede collecte is voor de kerk.