Nieuws

Berichtten we u vorige maand nog verheugd dat de coronamaatregelen waren versoepeld, nu moeten we helaas weer verscherping van de maatregelen aankondigen.

Deze verscherpte maatregelen zijn per 6 november jl. ingegaan en per 13 november aangescherpt. Wat betekent dit voor onze kerk?

1. Sinds 13 november is de 1,5 meter afstand in heel Nederland weer de standaard. Ook in de kerk moet weer 1,5 meter afstand worden gehouden. We vragen u allen daar rekening mee te houden, ook bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerkzaal.
2. Wij verzoeken u bij binnenkomst van het kerkgebouw de handen te desinfecteren;
3. Tijdens de kerkdiensten blijven we de kerkzaal ventileren. Ook nu het kouder wordt. Houdt u daar rekening mee;
4. De PKN (landelijk) adviseert een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Het staat u vrij om een mondkapje te dragen, maar verplicht is het niet;
5. Hebt u klachten, dan vragen we u om thuis te blijven. Al onze diensten zijn ook te volgen via de livestream.

Dit zijn de coronamaatregelen op dit moment in onze kerk. We hopen samen met u dat deze maatregelen van korte duur zijn en dat er niet nog verdere aanscherpingen op ons af komen.