Nieuws

Eenmaal per jaar vindt u een gekleurd inlegvel in de Samenbinding om extra aandacht te vragen voor een vrijwillige bijdrage om de kosten van de Samenbinding te kunnen dekken.

Elke maand zijn velen druk bezig om ervoor te zorgen dat u ons kerkblad kunt lezen. We proberen niet alleen de informatie van onze gemeente door te geven, maar ook kwalitatief er iets moois van maken.

De kosten bedragen per jaar ongeveer € 11,00 per adres. In de hoogte van het bedrag bent u natuurlijk vrij, maar als elk adres dit bedrag zou overmaken, zijn we voor het lopende jaar weer uit de kosten. U mag natuurlijk ook voor meer adressen tekenen. Graag wil het college van kerkrentmeesters het verzoek voor een gift van harte bij u aanbevelen.

Giften kunnen gestort worden op de bankrekening van de kerk:

NL67RABO 038.65.95.453,
ten name van de Protestantse Gemeente Tollebeek,
o.v.v. ‘Gift Samenbinding 2021’.