Kerkenraad

Moderamen (5 pers.)
Wie? Voorzitter, Scriba, Predikant, voorz. kerkrentmeester, voorz. diaconie.
Taak? Dagelijkse leiding van de gemeente
Overleg? Vergadert maandelijks; belt/mailt wekelijks

Grote kerkenraad (22 pers.)
Wie? Alle ambtsdragers, inclusief predikant
Taak? Verantwoordelijk voor bestuur van de gemeente, besluitvorming, beleid.
Overleg? Vergadert 5x per jaar; gaat 1x per jaar op ‘kerkenraadsweekend’ voor bezinning en teambuilding

Meedoen?
Wil je meepraten over de gang van zaken in de gemeente? Laat het een ambtsdrager weten of spreek de scriba aan. Meedraaien in het team van de kerkenraad is een bijzonder mooie ervaring. Wij nodigen iedereen hier van harte toe uit.

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Deze staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door vele werkgroepen en commissies.

Voor een volledig overzicht van iedereen die iets doet in de kerk kun je het beste de Informatiegids downloaden.

Functies binnen de kerkenraad

Er zijn verschillende functies binnen de kerkenraad: voorzitter, scriba, predikant, diakenen (6), ouderlingen (8), ouderling-kerkrentmeesters (3), jeugdouderlingen (2). Zo zijn de taken goed verdeeld!

Wijkteams

Voor een goed contact tussen de kerkenraad én de gemeente is de gemeente opgedeeld in wijken. Ieder gemeentelid is ingedeeld in een wijk. Elke wijk wordt aangestuurd door een wijkteam van ambtsdragers en contactpersonen. Het wijkteam bezoekt gemeenteleden bijvoorbeeld bij geboortes en jubilea, maar ook in geval van ziekte.

Stel je prijs op een bezoekje of gesprekje met iemand van de kerk? Bel dan gerust met je wijkouderling!

Samenstelling Kerkenraad:

 • Predikant:
 • Ds. Ilonka Terlouw
 • Krijnenlaan 19
 • 1261 ZB, Blaricum
 • 06-40280775
 • domineeterlouw@hotmail.com
 • Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag
 • Voorzitter:
 • Bert Apperlo
 • Wespendief 6
 • 8309 CE, Tollebeek
 • 0527-651519
 • aapperlo@hetnet.nl
 • Scriba:
 • Popke Jan Woudstra
 • Sperwer 10
 • 8309 CM, Tollebeek
 • 0527-651517
 • 06-17728519
 • scriba.tollebeek@gmail.com

Wijkouderlingen:

Christa de Blois (wijk 1)

Marian Bos (wijk 2)

Adres: Valkenier 24, 8309CZ Tollebeek
Mobiel: 06-80047817 (Christa)
Mobiel: 06-51626194 (Marian)
Telefoon: 0527-864690
E-mail: christa@deblois.nl

Wijk 1: Espelerringweg, Zuidermiddenweg, Steenbankpad, Kampplaats, Koningsschut, Kooiker, Struweel, Valkenier, Ganzenroer, Bandelier, Laat, Wespendief, Bosuil, Visarend

Wijk 2: (vacant): Artemis, Tollebekerweg, Het Revier, Hertshoren, De Weitas, De Brakken, De Roedel, Dianalaan, Vossenburcht, Nimrodstraat, St. Hubertusplaats, Zuidwesterringweg, De Jachthoorn, Smelleken, de Horst


Janny van der Pol (wijk 3)

Adres: De Weitas 3, 8309AW Tollebeek
Mobiel: 06-57344600
Telefoon: 0527-682082
E-mail: br.v.d.pol@hetnet.nl

Wijk 3: Patrijzenstraat, Wissel, Fazantendrift, Sperwer, Havik, Karel Doormanweg, Han Stijkelweg. Joh. Postweg, Zuidermeerweg, In ’t Vizier, Emmeloord, Espel, Bant, Creil, Nagele, Lemmer, Rutten.


Jan van den Berg (wijk 4)

Mobiel: 06-38439092

wijk 4: Jachtlaan, Hazepad, Lange Jacht, Sprang, Wildzang, Torenvalk, Staartweg, Vormtweg, Westermeerweg, Urkerweg, Urkerdwarspad


Hans Crebas (wijk 5)

Adres: Industrierondweg 13, 8321EB Urk
Mobiel: 06-19195068
E-mail: hanscrebas@live.nl

wijk 5: Urk, Zwolle, Huizen en de studenten die buiten Tollebeek wonen.


Jan en Hannie van Dijken (ouderenwijk)

Adres: Harderbank 36, 8321RB Urk
Telefoon: 0527-685075
Mobiel: 06-13162690 (Jan) / 06-44576603 (Hannie)
E-mail: j.van.dijken@hetnet.nl / hannie.blaak@hetnet.nl

Ouderwijk: Alle adressen waarvan één van de bewoners (indien gemeentelid) 75 jaar of ouder is.


Jeugdouderlingen:

Mario Ottink

Adres: Karel Doormanweg 29, 8309PD Tollebeek
Telefoon: 0527-681425
Mobiel: 06-51901439
E-mail: m-m.ottink@solcon.nl


Martine Roskam

Adres: Struweel 21, 8309CX Tollebeek
Telefoon: 0527-650578
Mobiel: 06-30222560
E-mail: mtroskamromkes@gmail.com


Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ab de Jong (voorzitter)

Adres: Visarend 13, 8309 CB Tollebeek
Telefoon: 0527-651363
E-mail: adejong1969@gmail.com


Herman Leijten

Mobiel: 06-22429254


Johan Hoekstra

Adres: Westermeerweg 7, 8309PX Tollebeek
Telefoon: 0527-681485
Mobiel: 06-22449837
E-mail: hoekstratollebeek@gmail.com


Diakenen:

Jurjen van der Velde (voorzitter)

Urkerdwarspad 4 8309 PS, Tollebeek
0527-651488 06-10711625
mtsvandervelde@hetnet.nl

Wijk 4


Johannes Baarssen

Karel Doormanweg 60c 8309 PD Tollebeek
0527-685319 06-13426016
j.baarssen75@gmail.com

Wijk 1


Tiemen Pasterkamp

Wijk 5-20 8321 GK, Urk
0527-687927 06-13559140
tiemenpasterkamp@hotmail.com

Wijk 2


Jannes en Lammy de Vries

Sprang 7 8309 BC Tollebeek
0527-651374 06-51019169
jannesdevries1@gmail.com / lammydevries@gmail.com

Johan van den Belt

Mobiel: 06-22358464


Richard van der Steege

Mobiel: 06-12315968


Pastoraal Medewerkster:

Heidi Kramer-de Jong

Adres: Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord
Telefoon: 06-30016897
E-mail: heidikdj@gmail.com