Nieuws

Vanaf 28 juni 2020 nodigen we u van harte uit om in ons kerkgebouw aan de Fazantendrift weer de kerkdiensten bij te wonen.

  • Aanmelden vooraf is nodig. Ga naar de agenda en meld u aan voor vrijdag 14.00 uur.

  • Bevestiging per email. De ruimte in onze kerkzaal is beperkt. Op zaterdag ontvangt u daarom per e-mail een bevestiging of u de opgegeven zondag naar de kerk kunt komen. Op 28 juni zijn 30 zitplekken beschikbaar, vanaf 1 juli 50.

  • Geen plek? Als er voor u op zondag géén plek is, meldt u dan voor een andere dienst aan. Wij proberen bij het toewijzen van de plekken zoveel mogelijk voorrang te geven aan hen die eerder geen plek kregen.

  • Géén aanmelding is nodig voor: (Gast)voorganger, organist, beamist, bediening camera, koster, leiding crèche en de dienstdoende ambtsdragers. Zij hebben een eigen plek in de kerkzaal. (Lector graag wél even aanmelden; hij/zij zit nml. gewoon in de kerkzaal.)

  • Crèche t/m 6 jaar. In juli en augustus is er opvang voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar. De crèche is dus iets uitgebreid. Zij tellen niet mee voor de verdeling van zitplaatsen in de kerk. Kinderen vanaf 7 jaar zitten de hele dienst in de kerkzaal.

  • Géén vaste zitplaatsen, zo zult u vast begrijpen. Bij binnenkomst kunt u via het linker- of rechtergangpad de kerkzaal binnengaan. De beschikbare kerkbanken worden gevuld van voor naar achter, vanuit het midden naar de zijkant toe. Bij binnenkomst zal één en ander zich vanzelf wijzen.

  • 1,5 meter. Houd bij het plaatsnemen 1,5 meter afstand van andere kerkgangers/huishoudens. Let daarbij op de zwarte, metalen rugsteunen aan de achterkant van de kerkbanken. Deze staan precies 1,5 meter uit elkaar en vormen dus een goede maatstaf.

  • Diensten van 45 minuten. Omdat er niet gezongen mag worden en veel kerkgangers thuis mee zullen luisteren, zullen de diensten naar verwachting korter duren dan we gewend zijn. Er is géén koffiedrinken na afloop.

  • Collecteren doen we bij de uitgang. Er staan twee schalen: 1 voor de diaconale collecte, 1 voor de kerk. Natuurlijk is ook digitaal geven dan nog steeds mogelijk.

  • Livestream. Er wordt hard gewerkt aan de aanschaf en installatie van apparatuur om de diensten live te kunnen streamen. Check zondagochtend de link op de website. Werkt deze niet, dan is de dienst in ieder geval te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

 

Voorgangers:

28 juni Ds. Ilonka Terlouw

1 juli Ds. Ilonka Terlouw (avonddienst)

5 juli Ds. J. C. Sent (Emmeloord)

12 juli Ds. B. Bregman (Emmeloord)

19 juli Ds. H. Toorenbeek (Emmeloord)

26 juli Ds. G. Bos (Urk)

 

Ik zie uit naar de kerkdienst van 28 juni om dan eindelijk opnieuw sámen met u, in de kerk of thuis, ons te verheugen over de liefde van God die hij ons geeft in Christus Jezus.

 

Warme groet,

Ds. Ilonka Terlouw