Nieuws

Vanaf 28 juni zullen we de kerkdiensten in onze kerk hervatten.

Voorbereidingen worden getroffen, zitplaatsen opgemeten en uitgemeten, gebruiksplannen opgesteld…. Het valt allemaal nog niet mee! Toch doet het me erg goed, dat we vanaf 28 juni elkaar als gemeente weer kunnen ontmoeten in een kerkdienst op zondagmorgen.

De eerste dienst zal ikzelf voorgaan, in juli ontvangen we een viertal gastpredikanten. Het zullen ‘aangepaste’ diensten zijn: op 28 juni mogen maximaal 30 kerkgangers toegelaten worden (+ dienstdoende medewerkers), vanaf 1 juli biedt onze kerkzaal ruimte aan maximaal 50 aanwezigen totaal.

Hoewel we tal van details nog moeten uitwerken, kan ik u al wel het volgende melden:

  • het zullen korte diensten zijn;
  • zónder zang;
  • ze kunnen via de kerktelefoon thuis beluisterd worden;
  • de mogelijkheden voor een livestream worden onderzocht;
  • kerkgangers melden zich vooraf aan voor de dienst (via de website);
  • de mogelijkheden voor crèche en kinderkerk worden nog uitgewerkt.

NB: Waarom 50 aanwezigen per 1 juli?
Per 1 juni staat de overheid 30 kerkgangers toe. De overheid staat per 1 juli een maximum van 100 bezoekers toe. Echter dit aantal van 100 geldt enkel wanneer de capaciteit van de zaal dit toelaat. We moeten namelijk verplicht 1,5 m afstand houden. Voor onze kerkzaal betekent dit:

  • De afstand tussen 3 kerkbanken = 1,6 m. We zullen dus telkens 1 bank vrij moeten houden.
  • De afstand tussen 2 metalen ‘rugsteunen’ (zie de achterkant van onze kerkbanken) = 1,5 m. Als we aldus de beschikbare rugsteunen tellen, komen we op een zaalcapaciteit van 58 individuele zitplaatsen uit.
  • De PKN adviseert om te beginnen met 90% zaalbezetting. Wij starten daarom met 50 kerkgangers.
  • Als blijkt dat we ruimte overhouden (mensen uit één huishouden mogen immers bij elkaar zitten), dan kunnen we in de weken erna nog iets opschalen.