Nieuws

Onze volgende online kerkdienst staat voor zondag 31 mei tijdens Pinksteren op de agenda.

Liturgie TOLLEBEEK
Datum: 31 mei (opnames 25 mei, 16.00 uur)
Preektekst: Handelingen 2:1-4, 14-21 & Galaten 5:222-23

Voorganger: ds. Ilonka Terlouw
Namens de kerkenraad: Popke Jan Woudstra
Organist: Jan Jonkers
Kinderen o.l.v. Jacobine Hoekstra en Anita Oost
‘Gebedslijntjes’ door Marian van Cappellen en Janny van der Pol
Zang: Leden van Reflection o.l.v. Jan Bode
Video en montage: Richard Oost


 • Muziek vooraf
 • Afkondigingen door Popke Jan Woudstra
 • Stil gebed
 • Orgelspel: NLB 670 ‘Kom schepper God, o Heil’ge Geest’
 • Votum en groet
 • Het feest van Pinksteren met de kinderen
 • Gebed
 • Kinderlied: ‘Liefde, blijdschap, vrede’
 • Schriftlezing door Popke Jan Woudstra
  Handelingen 2:1-4 | vers 14-21
  Galaten 5:22-23 (‘De vrucht van de Geest is…)
 • EL 147:1 en 3 ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’
 • Meditatie
 • Reflection: ‘Like a Flower’
 • ‘Gebedslijntjes’ door Marianne Bos en Janny van der Pol
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied: NLB 675 ‘Geest van hierboven’
 • Wegzending en zegen
 • Uitgeleide: EL 393 ‘Wij gaan op weg’