Nieuws

Komende zondag kunt u hier weer een online kerkdienst bekijken.

Liturgie TOLLEBEEK
Datum: 10 mei 2020 Moederdag
Preektekst: Spreuken 6:20-23 & 2 Timotheüs 1:3-8a

Voorgangers: ds. Ilonka Terlouw en Heidi Kramer-de Jong
Namens de kerkenraad: Mario Ottink
Organist: Jan Jonkers
Trompet: Marnix Gijlers
Lector: Elien Ottink
Gebed: Hannah de Blois
Zang: Leden van Reflection o.l.v. Jan Bode
Video en montage: Richard Oost


 • ‘Klokken van hoop’ - Tollebeek
 • Orgelspel met trompet: NLB 708 ‘Wilhemus  van Nassouwe’
 • Afkondigingen door Mario Ottink
 • Orgelspel: NLB 885 ‘Groot is uw trouw o Heer’
 • Groet en voorbereidingsgebed
 • Welkom
 • Gebed door Hannah de Blois
 • Over ‘moeder zijn’ gesproken
 • Kinderlied: EL 426 ‘Dank u voor de wonderen die gebeuren’
 • Schriftlezing Spreuken 6:20-23 en 2 Timotheüs 1:3-8a door Elien Ottink
 • Meditatie
 • Orgelspel: EL 376 ‘Abba Vader’
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Slotlied: ‘Going home with Jesus’ door leden van Reflection, o.l.v. Jan Bode
 • Wegzending en zegen
 • Orgelspel met trompet: EL 247: ‘In Gods overwinning’