Nieuws

Hier het bericht van de dominee uit de laatste gemeentemail.

Beste broeders en zusters,

10 mei, nadat de klokken geluid hebben, staat de volgende kerkdienst online. Ik zie er weer naar uit!

Inmiddels begint het allemaal wel wat lang te duren, vindt u niet? De behoefte aan contact, gesprek en ontmoeting groeit, zo is mijn gevoel. En ik ben niet de enige. Ook andere ambtsdragers krijgen deze signalen vanuit de gemeente of lopen met eenzelfde gevoel rond. Als kerkenraad zijn we daarom deze week met elkaar in gesprek om te kijken wat, binnen de gegeven situatie, nog meer mogelijk is om ons gemeente zijn vorm te geven. Tal van ideeën passeren de revue. Helaas zijn de overheidsmaatregelen nog steeds een grote beperkende factor. 

Via deze weg wil ik u alvast, ook namens de kerkenraad, laten weten dat er wel proactief over dit soort zaken nagedacht en gesproken wordt. Want ook wij kunnen niet wachten om u en jou weer te zien, zelfs al zal dat voorlopig nog op 1,5 meter afstand zijn.

Warme groet uit Blaricum, 
Ds. Ilonka

 Hier kunt u de videoboodschap van zondag 26 april terugkijken: