Nieuws

Komende zondag 12 april is onze tweede online kerkdienst. Het thema van de dienst is 'Het werd weer avond'

Pasen 2020 | Online Kerkdienst Prot. Gemeente Tollebeek

Verkondiging: Johannes 20:1-19
Thema: ‘Het werd weer avond’
12 april 2020

Voorganger: Ds. Ilonka Terlouw
Organist: Jan Jonkers
Namens de kerkenraad: Bert Apperlo
Video en montage: Richard Oost
Zang verzorgd door leden van Reflection o.l.v. Jan Bode: Mardien, Alice, Jannie, Rens en Timco
Solozang: Pieter Baarssen

Liturgie:

 • Orgelspel EL 118 ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’
 • Afkondigingen
 • Intochtslied NLB 624:1, 2, 3 ‘Christus Onze Heer verrees’
 • Paasgroet
 • Welkom & toelichting nieuwe paaskaars
 • Samenzang EL 122:1 t/m 4 ‘Daar juicht een toon’
 • Gebed
 • Luisterlied door Pieter Baarssen ‘May the Lord answer you in the day of your trouble’
 • Kindermoment en kinderlied EL 408:1ev 'Hosanna, hosanna, de Koning komt’
 • Lezing van het paasevangelie: Johannes 20:1-19
 • Verkondiging
 • Luisterlied door Reflection
 • Voorbeden, stil gebed & Onze Vader
 • Collecte
  1e collecte: Stichting: ‘Het vergeten kind’
  2e collecte: Kerk
 • Zegen
 • Slotlied EL 132:1, 2, 3 ‘U zij de glorie’