Nieuws

Het moderamen geeft informatie aan gemeenteleden over kerk zijn in deze moeilijke tijd.

Geliefde gemeenteleden,
Al zo’n drie á vier weken verkeren we in de Coronacrisis en komen we als gemeente niet bij elkaar. Daarom is het goed om u vanuit het moderamen te informeren over een aantal zaken.
 
Online kerkdiensten
Mist u ook het samenkomen op zondagmorgen? Wij in ieder geval wel! Daarom zullen we proberen om de drie weken een online kerkdienst te verzorgen. Waarom niet elke week? Wel, het voorbereiden, maar ook het opnemen en bewerken van de opnames kosten daarvoor te veel tijd.
 
De eerstvolgende online kerkdienst is op Eerste Paasdag (12 april), ’s morgens om half tien. Onze eigen ds. Terlouw zal voorgaan. In de stille week zijn er geen diensten. Over nieuwe online kerkdiensten wordt u uiteraard te zijner tijd weer geïnformeerd.
 
Wat gebeurt er met de speciale kerkdiensten, die vervallen?
In het voorjaar zijn er altijd veel speciale diensten: Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren, maar ook: de Kinder Sing-in (19 april), Kerk- en Schooldienst (17 mei), Afscheid en bevestiging van ambtsdragers (24 mei). Deze diensten gaan niet door. We zullen proberen deze diensten later te houden.
 
Als de maatregelen blijven zoals nu, dan zouden we op 7 juni a.s. weer een kerkdienst kunnen houden. Uiteraard zal die dienst dan een speciaal karakter krijgen. Wij kijken hier naar uit! NB: Het dopen op 7 juni verschuift naar 30 augustus.
 
Communicatie met de gemeente
Onderlinge communicatie, in deze tijd dat we elkaar niet of nauwelijks zien, is belangrijk. Wij houden u op de hoogte via de gemeentemail en de website en proberen elke week in ieder geval een gemeentemail te versturen. Daarom is het belangrijk dat gemeenteleden zich zo veel mogelijk hiervoor aanmelden. Dat kan via deze link. Kent u gemeenteleden die nog geen gemeentemail ontvangen? Misschien kunt u ze wijzen op deze mogelijkheid?
 
Er komt in April geen Samenbinding uit. Het is belangrijk om u met actuele informatie te voeden en daarvoor is de Samenbinding op dit moment niet geschikt. Over globaal een maand beslist het moderamen over de Samenbinding van Mei.
 
Mocht u als gemeentelid of als commissie informatie hebben voor de gemeentemail, dan kunt u die sturen naar onze predikant, ds. Terlouw (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
Contact met de kerkenraad
In een tijd van crisis zien we dat er vanuit de gemeente mooie initiatieven ontstaan. Het is fijn dat er meegedacht wordt vanuit de gemeente. Dank daarvoor! Wanneer u ideeën hebt waarvan u denkt  ‘daar kunnen we in deze tijd wat mee’, stuur ze dan naar de scriba. Zo houden we als kerkenraad zicht op wat er in de gemeente gebeurt en kunnen we initiatieven met en op elkaar afstemmen.
 
Ook wanneer u zelf ergens tegenaan loopt waarvan u denkt ‘daarover wil ik toch contact hebben met de kerkenraad of predikant’ meld dat dan bij de scriba. Hij coördineert in deze tijd de vragen die vanuit de gemeente komen. Samen proberen we dan een oplossing te vinden.
 
Ook in deze tijden proberen we dicht bij u als gemeenteleden te staan!
 
Aanwezigheid in het kerkgebouw
Het kerkgebouw staat leeg. Als kerkenraad vergaderen we in deze periode niet. Kerkrentmeesters, Diaconie en Ouderlingenberaad ook niet; dominee Terlouw werkt vanuit huis. Als moderamen vergaderen we wel wekelijks, maar dan ‘op afstand’, via laptop of tablet.
 
Toch moeten er soms zaken gedaan worden in het gebouw (luiden van klokken, opnemen van diensten). We willen voorkomen dat er méér mensen in het gebouw zijn, dan strikt noodzakelijk is. Daarom coördineert Marnix Gijlers bezoek aan het kerkgebouw.
 
Wanneer u dus, ook al is het maar even, in het kerkgebouw aanwezig moet zijn: meld dit dan eerst (mét dag en duidelijk tijdstip) bij Marnix Gijlers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Mocht uw aanwezigheid/klusje overlappen met die van een ander, dan zal Marnix met u overleggen over een andere tijd. Wij vragen u en jou deze afspraak in acht te nemen, ook al heeft u zelf een sleutel van het gebouw. Wij vragen uw begrip voor deze afspraak.
 
Tot slot
Wanneer deze informatie vragen oproept bij u, neem dan contact op met de scriba, Popke Jan Woudstra. Wij wensen u in deze moeilijke tijd Gods nabijheid toe en het vertrouwen in Hem dat Hij in alles u nabij is.
 
Het moderamen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tollebeek,
 
Scriba Popke Jan Woudstra
06 17 72 85 19
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.