Nieuws

In verband met de Coronacrisis hebben we deze week een online kerkdienst.

Liturgie online Kerkdienst Prot. Gemeente Tollebeek

29 maart 2020
Voorganger: Ds. Ilonka Terlouw
Organist: Jan Jonkers
Namens de kerkenraad: Jurjen van der Velde
Video en montage: Richard Oost


 • Orgelspel, Psalm 84 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
 • Afkondigingen
 • Stil gebed met orgelspel, Psalm 65 ‘De stilte zingt U toe, o Here’
 • Bemoediging en Groet
 • Welkom door ds. Ilonka
 • Samenzang NLB 968:1, 2, 5 ‘De ware kerk des Heren’
 • Gebed
 • Luisterlied NLB 1003 ‘Stil is de straat’
 • Kindermoment en kinderlied EL 452 ‘Jezus is de goede Herder’
 • Schriftlezing Filippenzen 4:1 en 4 t/m 7

  Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.

  Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

 • Woord van bemoediging
 • Luisterlied, Reflection zingt ‘Lord, I stretch my hands to you’  
 • Voorbeden, stil gebed & Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied NLB 416:1, 2, 4 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’
 • Zegen
 • Orgelspel, EL 212 ‘Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan’

Speciale dank aan:
Gospelkoor Reflection -
https://www.reflection-tollebeek.nl/
Nederland Zingt -
https://youtu.be/94d4Be8SBH0
Mijn Kerk -
https://youtu.be/7kQizeCIXvc
Henk van der Maten - https://youtu.be/pG_pzQAyO5I