Nieuws

Geliefden, Hoe gaat het met jou? Ben je al bekomen van alle nieuwsberichten en maatregelen? Of zit je misschien half verdoofd thuis en moet de situatie nog indalen?

Voor sommigen onder jullie zullen de consequenties groot zijn. Misschien ben je bang zelf het Corona-virus op te lopen. Misschien hou je rekening met grote financiële consequenties. Maar, er zijn ook vast velen onder jullie voor wie het hele gebeuren met ‘Corona’ veraf staat: Je hebt er in je directe omgeving mogelijk weinig mee te maken. Je bent er voor jezelf ook niet echt bang voor. De maatregelen waar je desondanks mee te maken hebt – en héus je begrijpt ze en je wilt positief blijven! – zijn verregaand en daarom misschien ook wel frustrerend.

Ik  moet in ieder geval best even schakelen. De maatregelen hebben veel impact en het gevoel dat het met zich meebrengt ( – Wie heeft dit nu ooit eerder meegemaakt?! – ) moet even een plekje krijgen. Kunnen we straks wel Pasen vieren? Zelfs dat is maar de vraag. Kan ik u nog wel thuis bezoeken? Hoe doe ik dat sowieso met twee kleine kinderen thuis, die ook nog eens hun huiswerk voor school dienen te maken? De afstand tussen Tollebeek en Blaricum voelde nog niet eerder zo groot.

De woorden van premier Rutte gisteren logen er niet om, maar ze herinnerden me ook aan de wijsheid van het geloof. Rutte sprak namelijk over ‘de tijd’ waarin we leven: ‘‘Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden […]; een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen; en een tijd om ruimte en vertrouwen te geven […].” Het deed me denken aan al die verschillende tijden die Prediker 3 opsomt. In de verkondiging (5 januari) zei ik toen:

“Allerlei ervaringen en seizoenen van het leven, daar kan je je niet naartoe haasten en je kunt er niet van weglopen. Dat kan heel frustrerend zijn. Maar het kan ook in je voordeel werken, wanneer je daar oog voor hebt en er mee rekent. Zéker als je daarin meeneemt dat het Gód is die de macht over de tijd heeft. Hij heeft de tijd gemaakt. Hij gaat over de ordening van de tijden in ons leven. En wie God enigszins kent, zal weten: bij Hem zijn je tijden in goede handen.

Het gedicht uit Prediker 3 confronteert je met je eigen machteloosheid tegenover de dingen die gebeuren in het leven. Maar één ding staat buiten kijf. God is erop betrokken: op jouw leven en alles wat zich daarin afspeelt. Daar gaat het misschien wel om. In de zaken waarin wij machteloos staan, is God dat niet.”


Tot slot een paar concrete zaken:

  • Alle kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten tot en met 6 april zijn of worden afgelast: Géén kerkdiensten, géén vergaderingen, géén commissie of wijkteam bijeenkomsten, géén catechese of club.
  • Slechts in een enkel geval zal enig overleg noodzakelijk zijn. Denk er in alle gevallen om dat je, zelfs met de meest lichte verkoudheidsverschijnselen, thuis blijft uit zorg voor anderen!
  • Als moderamen hebben wij regelmatig contact. We wachten deze week even af. Begin volgende week zullen wij overleggen over de ontstane situatie.
  • Heeft u zaken die voor mij van belang zijn? Bel of mail me. Ik ben bereikbaar. We kunnen in overleg altijd kijken wat mogelijk is voor u of jouw situatie.
  • Graag wijs ik jullie allemaal op de ‘dag van nationaal gebed’. Misschien kunt u hieraan bijdragen of erdoor bemoedigd worden?


In Christus verbonden,
ds. Ilonka Terlouw