Nieuws

Achter in de jaarlijkse informatiegids staat de namen- en adressenlijst van onze gemeente.

Door de nieuwe privacy wetgeving kunnen we namen van onze gemeenteleden enkel vermelden, wanneer zij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. In het winterseizoen 2019 zijn daarvoor toestemmingsformulieren uitgedeeld en ingezameld. In de informatiegids zijn enkel die namen opgenomen van hen die via dit formulier toestemming hebben gegeven. Als u een account bij deze website hebt kunt u de informatiegids bekijken net als de Samenbindingen.

Nu kan het, dat u het formulier bent vergeten in te leveren. Misschien is het u zelfs geheel ontgaan en weet u er helemaal niets van! Het kan ook dat u uw toestemming wilt wijzigen (van nee naar ja of van ja naar nee). In alle gevallen is het eenvoudig te regelen: Download het toestemmingsformulier, vul het in, ONDERTEKEN het en lever het in bij de scriba (mag ook gescand, per e-mail). Het formulier wordt dan met enkele weken verwerkt in de ledenadministratie. Volgend jaar staat u dan gewoon weer in de informatiegids vermeld! 

Download toestemmingsformulier