Nieuws

De verbouwing van ons kerkgebouw is in volle gang.

Langzaam maar zeker ontvouwen zich de contouren van de nieuwe entree. We zijn allemaal benieuwd naar het eindresultaat.

Verbouwen kost veel geld. Gelukkig beschikt de kerk over financiële reserves. Daar kunnen we alleen niet alles van betalen. We hebben verschillende fondsen aangeschreven voor subsidie. En dan is er nog een tekort op de begroting van ca. € 35.000,-. De bouwcommissie is daarom een financiële actie gestart om het tekort te kunnen dekken. Binnenkort worden bij alle adressen van onze gemeente brieven rondgebracht, waarin u om een eenmalige financiële bijdrage wordt gevraagd. Bij de brief zit een folder met uitleg over de actie.

We doen een beroep op u en jou. Help mee met een ruimhartige gift om dit bedrag bij elkaar te brengen. Geef wat u/je kunt missen. U en jij horen erbij!

Vul de antwoordstrook in en maak voor 15-11-2019 de toegezegde eenmalige gift over naar bankrekeningnummer: NL67 RABO 0386.595.453 o.v.v. Verbouw PKN Tollebeek.

Alvast bedankt voor uw bijdrage; samen staan we sterk!

College van kerkrentmeesters en bouwcommissie