Nieuws

Afgelopen week is de verbouwing van ons kerkgebouw begonnen en dit zal de komende weken wat overlast veroorzaken.

De terrasdeuren in de hal aan de westzijde zijn aangebracht. Ook zijn de voorbereidingen voor de nieuwe ingang getroffen. Dat betekent dat de voordeur van de kerk de komende zondagen niet meer kan worden gebruikt.
 
De ingang van de kerk loopt nu via de achteringang (de vroegere ingang van de gymzaal). Dat is vanaf de oprit het tegelpaadje op, langs de grote zaal en dan linksaf naar de achteringang. Het halletje in en dan door het jeugdhonk, langs de keuken naar de lift of de trap. Dan komt u weer in de hal en dan wijst het zich vanzelf weer naar de kerkzaal. De dienstdoende kerkenraad zal u de komende zondagen zoveel mogelijk wegwijs maken en u eventueel helpen uw weg te vinden.
 
Deze situatie zal de komende weken zo blijven. Het is daarom deze weken even improviseren. We hopen uiteraard dat we zo snel mogelijk weer de oorspronkelijke (vernieuwde) ingang kunnen gebruiken. Wij begrijpen dat de verbouw overlast met zich meebrengt, maar we proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken. We vragen dan ook uw begrip voor deze situatie.
 
Wanneer u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Bert Apperlo (voorzitter van de bouwcommissie en van de kerkenraad), telefoonnummer 651519.
 
Namens de kerkenraad en de bouwcommissie,
Scriba Popke Jan Woudstra