Nieuws

Uitnodiging gemeenteavond op donderdag 5 oktober

Beste leden van de Protestantse Gemeente te Tollebeek,

In de dienst van zondagochtend 24 september is voor de eerste maal afgekondigd dat de kerkenraad met blijdschap en dankbaarheid kan berichten dat de beroepingscommissie vorige week unaniem heeft geadviseerd de heer Theo van der Louw uit Emmeloord te beroepen als predikant van de Protestantse Gemeente te Tollebeek. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen.

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseren we daarom een gemeenteavond. Deze avond zal de beroepingscommissie verslag doen van hun werkzaamheden en zal de heer Theo van der Louw zich voorstellen. Wanneer vervolgens ten minste twee derde van de aanwezige gemeenteleden akkoord gaat met het voorstel de heer Theo van der Louw te beroepen, kunnen we het beroep formeel uitbrengen.

We nodigen u daarom van harte uit om bij deze gemeenteavond aanwezig te zijn.

Donderdag 5 oktober 2023

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: gemeentezaal

 

Namens de kerkenraad,

Janna Willems, voorzitter, en
Marijke de Rooder, scriba