Nieuws

Volgende week start de actie kerkbalans 2023

De waarde van de kerk is voor iedereen anders. Feit is dat onze kerk voor veel gemeenteleden van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen, te bidden en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor velen van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. Daarbij kijken we graag over onze kerkmuren heen. We zijn dankbaar dat we zo van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving van Tollebeek, Urk en omstreken.

“Samen voor de kerk van morgen” is de slogan voor de actie kerkbalans 2023. De ‘kerk van morgen’ kent uitdagingen. Wij gaan op zoek naar een nieuwe predikant, we denken na over de toekomstbestendigheid van ons gebouw en gaan invulling geven aan een nieuw beleidsplan. De kerk van morgen zit niet stil en blijft een kerk van liefde en van omzien naar elkaar.  Daar is alles op gericht; ook qua financiën.

De ‘kerk van morgen’ staat voor financiële uitdagingen; de kosten nemen nog steeds toe en onze inkomsten blijven daarbij achter. Bijna 85% van onze inkomsten komt uit de actie kerkbalans; noem het de jaarlijkse contributie. De contributie moet dus omhoog! We hopen dat we op uw steun kunnen (blijven) rekenen. Onze kerk wil namelijk ook in 2023 een plek zijn waar ontmoeting met God, liefde voor elkaar en Samenbinding centraal staan voor iedereen in Tollebeek, op Urk en daarbuiten.

Hoe wordt de actie dit jaar georganiseerd?
De envelop van Actie kerkbalans 2023 met meer informatie wordt vanaf maandag 16 januari bij u thuisbezorgd.

U kunt uw toezeggingsformulier vóór maandag 23 januari 2023:

Als we vóór 23 januari niets van u vernomen hebben, wordt de envelop met uw toezegging persoonlijk bij u opgehaald.