Nieuws

Zeven jaar na haar intrede in de Protestantse Gemeente van Tollebeek zal ds. 1 lonka Terlouw ons op 4 september verlaten.

Per 1 september zal zij haar werkzaamheden als predikant met een bijzondere opdracht aan de PThU aanvangen.

Afscheidsdienst
Op zondag 4 september wordt in onze kerk om 09.30 uur de afscheidsdienst gehouden. De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om deze dienst bij te wonen.
Wanneer u/jij ds. Ilonka Terlouw wilt toespreken, kan dit vooraf worden doorgegeven aan de scriba.

Afscheidsreceptie
Vanaf ongeveer 11.00 uur is er gelegenheid om ds. Ilonka Terlouw en haar gezin de hand te drukken. Daarna is er gelegenheid om samen koffie te drinken en te lunchen. Ook als u de dienst niet bijwoont, bent u van harte welkom op de receptie.

Het behoeft geen toelichting dat wij, en ook ds. Ilonka Terlouw,
uw/jouw komst zeer op prijs stellen.

Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tollebeek,

Janna Willems, Preses
Marijke de Rooder, Scriba