Nieuws

Volgende week zondag, 12 juni, is er een dorpsviering in de feesttent op de Buitenplaats.

Voorgangers deze dienst zijn dominee Ilonka Terlouw en pastor Wiebe Mulder. De dienst begint om 16.00 uur. Gospelkoor Tehilla verleent muzikale medewerking. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas in de Eendenkooi. Alle bezoekers worden gevraagd één losse bloem mee te brengen, die tijdens de dienst worden geschikt. Het is technisch gezien niet mogelijk de dienst uit te zenden via de livestream.

Let op: in verband met de lustrumdienst ’s middags is er zondagochtend 12 juni géén dienst in ons kerkgebouw.