Nieuws

De viering van Pasen begint op Witte Donderdag en eindigt op de Paaszondag.

Onze samenkomsten op deze dagen vormen één geheel: ze vormen één lange eredienst aan God. In de liturgie komt dit tot uitdrukking door op Witte Donderdag te beginnen met het ‘Onze Hulp’ en pas op Paasmorgen af te sluiten met de zegen. Op Witte Donderdag wordt de avondmaalcollecte verzameld, maar pas op Paasmorgen volgen de gewone collectes. Er zijn dus geen collectes op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Waar zo het paasfeest gevierd wordt – te beginnen op de avond van de Witte Donderdag – worden de dagen geteld vanaf de avond. De dag begint immers volgens het scheppingsverhaal met de avond. Vanaf de Witte Donderdag tot en met Paasmorgen tellen we dus drie dagen: de ‘drie dagen van Pasen.’ Dit worden ook wel ‘de heilige drie dagen’ genoemd.

We vieren in al deze samenkomsten, verspreid over deze drie dagen, het heil dat God ons geeft in de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Bij Christus Jezus ervaren wij: het licht is sterker dan de duisternis, het leven overwint de dood. In gedenken en verwachten trekken wij Hem achterna. Gods kracht die Jezus uit de dood opwekte zal ons vullen. Wij zullen leven als opgestane mensen. In dat geloof, dat vaak een zoeken en tasten is, willen wij ook dit jaar de weg van Pasen gaan.

Dit jaar volgen wij zoveel mogelijk het evangelie van Johannes.

Bezoekers:
Alle vier diensten (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag) zijn toegankelijk voor max. 30 bezoekers. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur.

Livestream:
Thuis kunt u de diensten live meekijken of later terugkijken via Kerkomroep
Klik hier voor onze Kerkomroep pagina.

Liturgieboekjes:
U kunt het volledige liturgieboekje waarin alle diensten zijn opgenomen HIER downloaden. U kunt het dan zelf printen en de diensten zo thuis eenvoudig mee vieren. In de kerk zijn gedrukte liturgieboekjes aanwezig.Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal
Donderdag 1 april, aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Ilonka Terlouw
Avondmaalcollecte: Stichting Pikulan. Thuis kunt u geven via de GIVT-app.Goede Vrijdag
Vrijdag 2 april, aanvang: 19.30 uur
Voorganger: Mw. H. Kramer-de Jong (Emmeloord)

 


 

Stille Zaterdag, Paaswake
Zaterdag 3 april, aanvang: 19.30 uur
Voorgangers: De leden van het moderamen
Muzikale medewerking: Deze avond wordt muzikale medewerking verleend door Ron van Ommen op het orgel. Pieter Baarssen en Arne van Ommen zullen bekende liederen uit Johannes de Heer, van Sela en uit Opwekking voor ons zingen.Paasmorgen
Zondag 4 april, aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Ilonka Terlouw
De Heer is waarlijk opgestaan! Ik zie ernaar uit dit feest te vieren met u en jullie thuis, zowel als met hen die naar de kerk komen. Pieter en Anne-Marith Baarssen zullen voor ons zingen. Wat fijn dat ook dit jaar het ‘U zij de glorie’ klinken zal! Ook de kinderkerk verzorgt verschillende bijdrages. In de verkondiging denken we na over ‘het nieuwe normaal van Pasen’.
Collectes: De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Pikulan, de tweede collecte voor de Kerk. Thuis kunt u geven via de GIVT-app.

Kinderkerk, paasproject:
Johannes 20:1-18
Jezus opgewekt uit het graf
Niemand van de leerlingen was erbij, toen Jezus opstond uit het graf. Ze zien alleen het lege graf. Door wat ze daar zien en de ontmoeting met Jezus gaan ze het grote wonder van de opstanding geloven. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus alle vergelijkingen die Hij heeft gemaakt, waarmaakt. Hij is Gods liefde voor ons.
Materiaal voor deze zondag kun je hier vinden.