Nieuws

Geef vandaag voor de kerk van morgen

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is de slogan voor de actie kerkbalans 2021. Een toepasselijke slogan als we kij-ken naar hoe 2020 is verlopen. Het coronavirus dat u, jou en onze kerk overviel had en heeft een enorme impact. We mis-sen elkaar! Het doet ons ook beseffen wat er echt toe doet. Omzien naar elkaar, een bemoedigend woord, een schouderklopje, een goed gesprek, elkaar even in de ogen kijken. Daarin zien we iets terug van wie God voor mensen wil zijn; ook in de Protestantse Gemeente van Tollebeek.

De kerk is dankbaar voor uw financiële bijdrage om “kerk zijn” in Tolle-beek mogelijk te maken. Zo hebben we o.a. dankzij uw bijdrage onze entree en hal tot een fijne ontmoetingsruimte kunnen verbouwen waar iedereen welkom is. Ook in 2021 willen we er voor het dorp en de gemeenteleden van Tollebeek zijn. We kunnen daarbij niet zonder uw bijdrage. We hopen dat we op uw steun kunnen (blijven) rekenen. Onze kerk wil een plek zijn in 2021 waar ontmoeting met God en elkaar centraal staat. Dat komt in 2021 tot uiting in: Doopdiensten, koffie, ouderenpastoraat/bezoek, 200 bossen bloemen, kinderkerk, online beeld en geluid, ranja en koekjes, pastorale ontmoetingen, Alpha Youth, kerstvieringen, ouderenmiddagen, (orgel)muziek, trouwen, rouwen en gedenken, de Samenbinding en gemeentemails, perkplanten, oliebollen en inspirerende erediensten op de zondagochtend. Een warm welkom aan iedereen! Draagt u ook bij?

Wat kan ik bijdragen?
Om de begroting van 2021 sluitend te maken, heeft de kerk een bedrag van EUR 88.000,- nodig. Als ieder lid zijn/haar bijdrage met € 4,- per maand of met € 50,- per jaar verhoogt, is dit haalbaar. Mogen we op uw steun rekenen?
Voor een richtbedrag kunt u ook in onderstaande tabel kijken die binnen veel Protestantse gemeentes in Nederland wordt gehanteerd.

Adviesbedrag:
Een richtlijn voor de bijdrage per adres/gezin, afgeleid van landelijke cijfers:
• Studenten / minimum loon € 50 – 100 per jaar
• Modaal (€ 2000 netto / maand) € 200 – 400 per jaar
• 2x Modaal € 400 – 800 per jaar
• 3x Modaal € 800 – 2000 per jaar
• De bedragen kunnen worden bijgesteld afhankelijk van persoonlijke situatie en vermogen.

Hoe wordt de actie dit jaar georganiseerd?
Actie kerkbalans 2021 gaat van start op 16 januari. In de periode van 16-30 januari wordt uw toezeggingsformulier weer opgehaald. Degene die uw antwoordenvelop ophaalt, houdt zich aan de RIVM-richtlijnen, zodat u uw envelop veilig kunt overhandigen.
Het is ook mogelijk om de ontvangen envelop digitaal in te sturen. Meer informatie hierover is te vinden op het toezeggingsformulier dat u ontvangt.
Als u aangegeven heeft digitaal mee te doen dan komt er uiteraard niemand aan de deur.

Periodieke gift en Kerkbalans, hoe zit dat?
Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.
Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.
Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. De modelovereenkomst voor de periodieke gift is terug te vinden op de website van de Belastingdienst. De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u inleveren bij één van de kerkrentmeesters. Zij vullen die dan aan met hun eigen gegevens en geven één exemplaar ondertekend retour. Informatie over de periodieke gift is ook terug te vinden op https://www.pkn-tollebeek.nl/meedoen/doe-een-schenking.


Een periodieke gift wordt vastgelegd voor vijf jaar. Als u al een overeenkomst voor een periodieke gift hebt lopen, is het belangrijk om na te kijken of deze periode van 5 jaar verlopen is. U kunt dan eventueel een nieuwe overeenkomst tekenen. Voor meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We danken u hartelijk voor uw bijdrage en wensen u een goed en gezond 2021 toe.

Met hartelijke groet,
College van kerkrentmeesters