Nieuws

De kerkenraad vraagt uw medewerking om gemeenteleden voor te dragen voor drie vacatures binnen de kerkenraad, die in mei zullen ontstaan.

Het gaat om twee wijkouderlingen en een jeugdouderling. U hoeft u niet aan te geven voor welk ambt u een voordracht wilt doen. De namen die worden ingediend worden verzameld, waarna de kerkenraad, samen met de voorgedragen gemeenteleden, bepaalt welk ambt het best bij iemand past. In de Samenbinding van december staat meer informatie. U mag ook uw eigen naam invullen!

De voordrachten kunnen worden ingestuurd tot en met 8 januari 2021.

Klik hier om naar het formulier te gaan.