Nieuws

Komt u ook een kaarsje aansteken?

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ‘eeuwigheidszondag’, gedenken we onze broeders en zusters die het afgelopen jaar zijn heengegaan. Samen met hen die ons voorgingen vormen wij één gemeenschap van heiligen. De gemeenschap met Christus en met elkaar is een gemeenschap die over alle grenzen heen reikt. Wij weten ons als Protestantse gemeente Tollebeek verbonden met de kerk wereldwijd én hemelhoog. Aan deze verbondenheid geven we in het bijzonder uiting op eeuwigheidszondag.

Als teken van het leven van onze broeder of zuster dat bij God voortduurt, wordt tijdens de dienst een kaars voor hem of haar aangestoken. We nodigen de familie uit om deze kaars aan te steken. Vervolgens krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor diegene die ze missen of die ze om wat voor reden dan ook op het hart dragen.

Dit jaar is er slechts beperkt gelegenheid de kerkdienst bij te wonen. Echter, aansluitend op de eigenlijke dienst zal het moment van gedenken voorgezet worden: Een ieder die graag een kaarsje wil aansteken op deze bijzondere zondag, juist in deze moeilijke tijd waarin veel van onze naasten – bekenden en onbekenden – overleden zijn aan corona, bieden wij hiertoe gelegenheid.

Aansluitend op de kerkdienst, is er gelegenheid voor een ieder die wil om naar de kerk te komen om een kaarsje aan te steken. Er klinkt muziek. De predikant is aanwezig.

Let op: er is een verplichte looproute. U komt via de hoofdingang binnen, steekt voor in de kerkzaal een kaarsje aan, krijgt een klein presentje ter bemoediging mee (‘Geborgen tranen’), en verlaat via de achteringang het kerkgebouw. Een ieder die wil kan zo in alle rust én veiligheid een kaarsje komen aansteken.