Nieuws

Het coronavirus grijpt om zich heen. Meerdere gemeenteleden hebben inmiddels ook in hun naaste omgeving met besmettingen te maken.

Wij willen als Prot. Gemeente Tollebeek graag bijdragen aan het terugdringen van het virus en vinden het belangrijk om zo veilig mogelijk bijeen te komen. Daarom scherpen we de gang van zaken in onze kerkdiensten aan. De overheid en de PKN hebben daartoe ook een dringende oproep gedaan.

Vanaf zondag 11 oktober zullen we:

  • niet meer zingen in de diensten

  • het bezoekersaantal maximeren op 30 bezoekers (plus dienstdoende ambtsdragers en taakdragers). Mochten er meer mensen komen, dan zal hiervoor de hal worden gebruikt.

Je bent dus nog altijd welkom in de kerk op zondagochtend. Aanmelden vooraf is niet nodig. Wel kan het een keer gebeuren, dat we al helemaal ‘vol’ zitten. We laten elkaar vrij in het wel of niet dragen van een mondkapje.

 

Kinderen

Komende zondag volgen we het rooster en is er zowel crèche als kinderkerk voor de groepen 1 t/m 8. Zij gaan direct om 9.30 uur naar de kinderkerk. Voor de weken daarna, maken we komende week een plannetje. Hoe kunnen we komende tijd met de kinderen in de kerk en/of thuis aan de slag? Wat is werkbaar en hoe geven we kinderen (en hun ouders) het beste een plek in de kerkdienst? Dit zal ook afhankelijk zijn van evt. nieuwe landelijke maatregelen. Volgende week informeren we jullie hierover opnieuw!

 

Afstand houden

Besmettingen worden zonder twijfel het allerbeste voorkomen door onderling 1,5 meter afstand te houden. Willen jullie daar komende weken extra op letten als je naar de kerk komt?

 

Verbondenheid vorm geven

Komende weken zullen we op verschillende manieren aan de gang gaan om onze onderlinge verbondenheid ook in deze bijzondere tijd vorm te blijven geven:

  • Kinderen | We zullen werken aan een opzet van de kerkdiensten waarin aandacht is voor de kinderen thuis en in de kerk.

  • Wekelijks moment van ‘Bezinning & ontmoeting’ | We verkennen de mogelijkheden om door de weeks de kerk op vaste tijd open te stellen voor ‘bezinning & ontmoeting’.

  • Bloemendienst 1 november | Over 3 weken willen we elkaar in Tollebeek en omstreken een hart onder de riem steken met een bloemetje. We hopen dat velen van jullie mee zullen doen! De diaconie zal ons binnenkort informeren over de gang van zaken.

 

Veilig naar de kerkdienst

Goed om te weten: Kerkdiensten in Nederland staan al wekenlang onderaan in het overzicht van ‘herkomst van coronabesmettingen’. Kerkdiensten hebben sinds 6 juli voor slechts 0,2% bijgedragen aan de verspreiding van Corona in Nederland. De kerkgang in Nederland is dus ronduit goed georganiseerd! (bron: RIVM, wekelijkse update, 6 oktober 2020)

 

Overige activiteiten & bijeenkomsten

Overige kerkelijke activiteiten kunnen, conform het advies van de PKN, doorgang blijven vinden (max. 30 deelnemers). Het is belangrijk om juist nu in deze tijd van crisis kerk te zijn. We denken daarbij vooral ook aan onze jongeren en hun activiteiten. Daar is behoefte aan! Natuurlijk zijn er ook activiteiten die beter uitgesteld of online afgehandeld kunnen worden. Samen kijken we er telkens zorgvuldig naar.