Nieuws

De landelijke PKN heeft sinds 1 juli behoorlijk wat verruimingen gegeven om binnen de richtlijnen van het RIVM kerkdiensten te kunnen houden.

Voor de protestantse gemeente van Tollebeek betekent dit vanaf 13 september het volgende:

  1. Kerkgangers hoeven zich niet meer aan te melden via de website. Bij binnenkomst in onze kerk worden de handen ontsmet en tekent u in.

  2. Het aantal bezoekers is in principe onbeperkt mits we ons aan de 1,5 meter richtlijnen houden. In onze kerk betekent dat een bezoekersaantal van maximaal 80-100 personen. Naast de plekken in de kerkzaal wordt ook de hal bij de dienst betrokken. Vol = vol.

  3. Er kunnen gezien de richtlijnen 2 liederen gezongen worden zonder dat we daarbij onaanvaardbare gezondheidsrisico’s lopen. We zingen samen een lied na de verkondiging en het slotlied. Doordat we beperkt zingen en slechts korte tijd in de lucht (aerosolen) aanwezig zijn qua tijd, is dit voor nu het maximaal haalbare binnen de gestelde kaders.

  4. Kinderkerk gaat weer van start! De ouders van de kinderen zitten in de lange zijbank (bij binnenkomst links) en de kinderen in de bank ervoor. Zo hebben we zo weinig mogelijk beweging en risico en kan de 1,5 zo goed mogelijk worden gegarandeerd. Kinderen van de creche komen niet terug voor de zegen maar blijven in hun eigen ruimte.

  5. Bent u met deze verruimingen bang voor uw gezondheid of is uw gezondheid kwetsbaar, neem dan plaats in de hal (= best geventileerd) of volg de dienst thuis via de live stream.

  6. Houdt er rekening mee dat de ramen en deuren ook nu het kouder wordt toch open moeten blijven voor de nodige ventilatie. Kleed u daar op!

  7. Er geldt onverminderd dat als u symptomen heeft van COVID-19 u thuis blijft. Ook de RIVM-richtlijnen blijven in onze kerk van kracht.