Anbi informatie

 

De Protestantse Gemeente Tollebeek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Informatie

RSIN (fiscale nummers)

008801782 = Protestantse Gemeente Tollebeek.

824141635 = Diaconie Protestantse Gemeente Tollebeek.

 

Contactadres

Protestantse Gemeente Tollebeek

Fazantendrift 10-12

8309 AM TOLLEBEEK

Tel. 0527-651641

E-mail: kerkrentmeester@pkn-tollebeek.nl

 

Doelstelling

De doelstelling van de Protestantse Gemeente Tollebeek is verwoord in het Beleidsplan 2016-2020.

 

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2016-2020 van de Protestantse Gemeente Tollebeek is gepubliceerd op de webpagina kerkelijke documenten.

 

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen)

Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente Tollebeek is op deze website opgenomen onder Kerkenraad.

 

Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.

Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

 

Activiteiten

De vele activiteiten die in de wijken plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de Samenbinding en op de website van de gemeente.

 

Financiƫle verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Tollebeek zijn openbaar en liggen ter inzage bij de penningmeester van de kerkrentmeesters en bij de penningmeester van de diaconie.

 

Link naar Jaarrekening 2017 en begroting.

Link naar Staat van baten en lasten ANBI diaconie