Agenda

De startzondag is op 12 september 2021. Het thema is: “Van U is de toekomst”.

Het thema is daarmee gelijk aan de titel van de visienota die de landelijke PKN eind vorig jaar heeft vastgesteld. De nieuwe ambtsdragers Jacomien Buteijn, Jaap Post en Wim de Visser vormen de commissie die de startzondag organiseert. Marian Bos wordt voorzitter van de commissie.

Wilt u meehelpen in de organisatie of heeft u ideeën voor de startzondag dan horen we het graag.

12-09
09.30 uur
Kleur: groen
Startzondag: Gezinsdienst & ontmoeting

Zie elders in deze Samenbinding en de website

Voorganger Mw. Ds. I. Terlouw

Kinderkerk Nee, i.v.m. startzondag wordt er een gezinsdienst georganiseerd, geschikt voor jong & oud.
Oppas Margriet Apperlo en Hanna de Blois

Collecte
1) Kinderen in de knel
2) Kerk

Meld je aan door hier te klikken.