Agenda

Aanvang: 09.30 uur Doopdienst, Israëlzondag
Voorganger Mw. Ds. I. Terlouw
Kinderkerk Groep 1 t/m 8 o.l.v. Jacobina en Janna
Oppas Esmeralda Hoekstra
Collecte
1) Kerk en Israël
2) Kerk