Agenda

Het moderamen is druk bezig met het organiseren van een gemeenteavond. Deze zal plaatsvinden op 1 februari a.s. Tijdens deze avond komt de uitslag van de gesprekken met commissies en gemeenteleden aan bod en de voortgang van de beroepingsprocedure. We denken daarbij aan de profielschets van de nieuwe predikant en het opzetten van de beroepingscommissie.

Tevens wordt het beleidsplan besproken en zullen studenten van Hogeschool Saxion uit Deventer hun bevindingen presenteren aan de hand van maquettes die in de grote zaal getoond worden. De avond begint om 19.30 uur. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden!