Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Samenbinding » september 2008
Onderliggende pagina's
Van de redactie
Herfst
Lectorentraining
Kerkrentmeesters
Bloemengroet
Wijkindeling
Van de predikant
Wisseling contactpersonen
Catechese 18+/belijdeniscatechese
Preek van de maand
College van Kerkrentmeesters
Kerk en Israël
Kinderkerk
Club 2008-2009
Jeugddienstcommissie
De canon van het kerklied
Werkgroep Koffiebijeenkomsten
Ontmoetingsdag ‘Verliezen Verwerken’
Basiscursus geloven
Aandacht voor militairen
Reisverslag Sierra Leone 1
Te hooi en te gras

september 2008

In het menu rechts
vindt u alle artikelen
uit de Samenbinding
van september 2008.